Søk

Du er her:

 • Forsiden

Kollektivbransjens innspill til 
NTP 2018–2029:

 

 

 

 

 

 • Finn din bedrifts samfunnsbidrag

  Det er nå utviklet en egen kalkulator for beregning av en bedrifts bidrag til samfunnet gjennom ulike skatter og avgifter. Denne er tilgjengelig for NHOs medlemsbedrifter via Arbinn og kan bidra til å synliggjøre bedriftenes betydning for det norske velferdssamfunnet.

 • Veipolitikk som tema under Arendalsuka

  Opplysningsrådet for Veitrafikken arrangerer i samarbeid med noen av sine medlemsorganisasjoner en egen konferanse om fremkommelighet, trafikksikkerhet og klimautfordringer fredag 18. august. Arrangementet inngår i Arendalsukas fyldige program og avholdes i Arendal Bibliotek fra 09.00 til 14.00.

 • Nye retningslinjer for ruteopplysninger

  Kravene til offentliggjøring av ruteopplysninger for persontransport er harmonisert og skjerpet. Hensikten er å gjøre det enklere for kundene å reise kollektivt.

 • Sterk økning i kostnader for rutebuss

  SSBs Kostnadsindeks for buss viser en økning på 14,1 prosent fra 1. kv 2016 til 1. kv. 2017. Kostnadene har økt for alle målte parametre.

 • Ber om mer tid til å besvare ESAs spørsmål om taxi

  Samferdselsdepartementet fikk opprinnelig utsatt fristen for å besvare ESAs innvendinger mot den såkalte antallsbegrensningen eller behovsprøvingen av antall taxiløyver til 21.06.17. Departementet understreker at man trenger lengre tid for å vurdere alle forslag til endringer av taxireguleringene.

Presseklipp

NHO Transport mener

 • Vi ses på www.transport.no

  Har du ikke allerederegistrert deg som gratis abonnent på våre elektroniske nyhetsbrev, er det bare å gå inn på www.transport.no og oppgi e-postadresse. Vi ser frem til å opprettholde en god fremtidig dialog med samtlige av Transportforums lesere via www.transport.no

NHO Transport

Org.nr. 970 168 168

Telefon, faks, e-post
Tlf: 23 08 86 00
Faks: 23 08 86 01
E-post: post@transport.no
Postadresse
Postboks 5477
Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse
Næringslivets hus
Middelthunsgate 27
0368 Oslo
Redaktør: Marit Grøttheim, e-post: marit.grottheim@transport.no